بیماریهای غدد بزرگسال

تعداد بازدید:۱۸۰۹۳
لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر ولی احمدی متخصص داخلی- فوق تخصص غدد بزرگسال یکشنبه-چهارشنبه (بیمارستان امام) شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه (کلینیک کوثر)
دکتر منوچهر ایرانپرور متخصص داخلی- فوق تخصص غدد بزرگسال سه شنبه (بیمارستان امام) .................................
دکتر اکبر وثوقی متخصص داخلی- فوق تخصص غدد بزرگسال شنبه-دو شنبه (بیمارستان امام) شنبه یکشنبه - دوشنبه- سه شنبه - چهار شنبه (بیمارستان امام)
آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۵