مشخصات کوردیناتورها

تعداد بازدید:۳۲۶۳

 اسامی کوردیناتورهای واحد پیوند در بیمارستانهای استان

نام مرکز

نام کوردیناتور

بیمارستان امام (ره) اردبیل

خانم آرزو مستقیمی

بیمارستان علوی

خانم رباب اکبرزاده

بیمارستان بوعلی

خانم فریده قاسمی

بیمارستان فاطمی

آقای حمید پیرنبی خواه

بیمارستان سبلان

خانم تهمینه عزیز زاده 

بیمارستان قائم

خانم مریم صنعتی

بیمارستان آرتا

خانم فرحروز امدادی

بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر

خانم فاطمه رضوانی

بیمارستان امام (ره) خلخال

خانم زهرا نصیری

بیمارستان ولایت گرمی

خانم سمیه شهبازی

بیمارستان امام (ره) پارس آباد

خانم عهدیه سپه

بیمارستان امام (ره) بیله سوار

خانم سهیلا طاهری

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۸