مطالب مرتبط با کلید واژه " دکتر شهاب بهلولی "


آغاز به کار چهل و هشتمین دفتر شبکه جهانی "یوسرن" در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آغاز به کار چهل و هشتمین دفتر شبکه جهانی "یوسرن" در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با حضور پروفسور نیما رضایی موسس یوسرن و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ادامه مطلب