مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

تعداد بازدید:۲۵۳۸۹

مهدی قاسمی خادمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۷۱۳-۰۴۵

تلفن داخلی: ۲۱۵۳

شماره تلفن داخلی: ۲۲۱۰ (تلفنخانه مرکزی ستاد: ۹۹ - ۳۳۵۳۴۷۹۸)

 

 

شرح وظایف

سوابق کاری:

  • مدیر مرکز آموزشی و درمانی دکتر فاطمی اردبیل (سانتر ترومای استان)
  • بازرس حوزه معاونت درمان دانشگاه

مسئولیتهای فعلی:

  • مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه
  • رئیس کمیته انضباط کار دانشگاه
  • رئیس کمیته تصادفات و تعمیرات خودرویی دانشگاه
  • کارشناس خبره قیمت گذاری دانشگاه
  • دبیر کمیته امور ورزشی دانشگاه
آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۸