مسئول دفتر مدیریت مالی

تعداد بازدید:۸۲۰۱

کاظم نامور

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۸۵

فاکس: ۳۳۵۳۴۸۳۸

داخلی: ۲۲۶۱

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۷