رئیس دفتر

تعداد بازدید:۶۲۷۲

آقای شمسعلی سلیمی

 

تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۷۵۳- داخلی ۱۱۲

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

 

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۷