کمیته(شورای) دیده بانی سلامت

تعداد بازدید:۱۶۳۳

‌معرفی

وظایف و اهداف

اعضاء و محل استقرار

شیوه تصمیم گیری

منابع و ارزشیابی

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۶