کمیته پیام رسان سلامت

تعداد بازدید:۱۱۲۴

این شورا به منظور عملیاتی کردن راهبرد ارتقای سواد سلامت مردم و اطلاع رسانی درباره راهبردهای طرح جامع سلامت استان و بر اساس مصوبه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، تشکیل شده است.

آخرین ویرایش۱۱ شهریور ۱۳۹۶