شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۸۲۸

شرح وظایف مشارکت های اجتماعی
شرح وظایف مدیریت مشارکت های اجتماعی:
۱- تبیین وضعیت موجود سمن ها و میزان موفقیت آن در تحقق اهداف مورد نظر و اعلام هر گونه تخطی وانحراف از اهداف و ماموریت های مورد نظر در اساسنامه
۲- هماهنگی جهت گسترش فعالیت سمن های ملی و استانی
۳- ایجاد کمیته هماهنگی بین سمن های دارای ماموریت و موضوع مشابه
۴- پایش و ارزشیابی به منظور رصد فعالیت سمن ها (از نظر رعایت مفاد اساسنامه، شفافیت مالی، پاسخگویی مناسب به ذی نفعان)
۵- حمایت از برگزاری همایش های استانی توسط سمن ها
۶- کمک به سمن ها در برقراری ارتباط با سمن های مشابه در سایر نقاط کشور
۷- فراهم نمودن زمینه مشارکت اعضای انجمن های علمی و صنفی به منظور:
- آموزش جامعه تحت پوشش سمن
- آموزش دانشجویان و صاحبان حرف پزشکی ازجمله آموزش مداوم جامعه پزشکی
- ورود اعضای انجمن های علمی و صنفی به هیئت مدیره سمن ها
- تعیین سمن های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات و تجارب موجود و ترغیب اعضای انجمن های علمی – صنفی به تاسیس سمن های مورد نیاز و حمایت از آنها
- حمایت از سمن ها در طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی
۸- توانمند سازی سمن ها از طریق آموزش هیئت مدیره و هیئت موسس سمن ها
۹- ایجاد زمینه مشارکت سمن ها در برنامه ها مختلف حوزه سلامت
۱۰- کمک به معرفی سمن ها توسط رسانه های مختلف از جمله رسانه محلی
۱۱- ایجاد هماهنگی و همکاری بین خیرین و سمن های سلامت جهت تامین منابع مالی مورد نیاز سمن ها
۱۲- حمایت از برنامه ها و فعالیتهای جهادی سمن ها در حوزه های تخصصی مربوطه
۱۳- مستند سازی کلیه برنامه ها، فعالیتها و رویدادهای مربوط به سمن ها
۱۴- اجرای بسته های تکریم از سمن ها
۱۵- تدوین برنامه جهادی برای افزایش کمی و کیفی مشارکت های مردمی در حوزه سلامت
۱۶- احصای نیازمندیهای اساسی حوزه سلامت استان و تعریف فرآیند برای تحقق کمک رسانی به آنها از طریق خیرین
۱۷- بسیج منابع از طریق خیرین برای انجام پروژه های دارای اولویت منطقه
۱۸- توانمند سازی و ارتقای مهارت اعضای هیات علمی و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه جهت مواجهه با خیریه ها و خیرین استان
۱۹- فرهنگ سازی جهت تبیین مقوله کار خیرین در استان و ارزش گذاری برمولفه مشارکت مردمی در حوزه سلامت
۲۰- تعامل سازنده با خیرین سلامت و استفاده حداکثری از توان ایشان و سایر موسسات خیریه
۲۱- مستند سازی و انتشارات
۲۲- همکاری در ایجاد بانک اطلاعات خیرین و واقفین حوزه سلامت
۲۳- اجرای بسته تکریم و تجلیل از خیرین، شامل (ساخت فیلم، مستند، چاپ کتاب، برگزاری همایش تجلیل، اعطای نشان و...)
۲۴- توانمند سازی خیرین جهت انجام کارهای تشکیلاتی و تاسیس موسسه خیریه
۲۵- سازماندهی فعالیتهای خیر، شناسایی سرشاخه ها و ایجاد مدیریت یک پارچه مشارکت برای فعالیتهای خیر در سطح استان
۲۶- تشکیل کانونها و تشکل های خیریه مبتنی بر گروهها و صنوف مختلف مثل کانون بانوان خیر، جوانان، اصناف
۲۷- شناسایی گروههای داوطلب فعال در حوزه سلامت و تشکیل بانک اطلاعات آنها
۲۸- بررسی و پیشنهاد مدلها و روش های کار داوطلبانه در حوزه سلامت با تعیین مصادیق
۲۹- برنامه ریزی جهت جذب داوطلب تخصصی مبتنی بر نیازهای حوزه سلامت
۳۰- کمک به ایجاد شبکه گروههای داوطلب با علایق مشترک
۳۱- برنامه ریزی جهت آموزش و توانمند سازی گروههای داوطلب در حوزه های مختلف تخصصی
۳۲- اجرای دوره های آموزشی برای موسسات خیریه حوزه سلامت
۳۳- ایجاد شبکه خیریه استانی برای موسسات خیره حوزه سلامت
۳۴- انجام پایش و ارزشیابی جهت رصد فعالیتهای موسسات خیریه
۳۵- کمک به ایجا موسسات خیره با عضویت گروههای مرجع وخیرین شاخص در حوزه دارای اولویت های وزارتخانه
۳۶- تعامل با نهادها و موسسات اجتماعی – اقتصادی جهت حمایت از موسسات خیریه
۳۷- برگزاری نشست های مستمر با گروهها، نهادها و انجمن های مرتبط با مناطق و اقوام مختلف استان به منظور بسیج ظرفیت ها جهت توسعه زیر ساخت های محلی حمایت از خیرین و امور خیریه
۳۸- گزارش عملکرد فصلی به ستاد وزارت
۳۹- انجام سایر تکالیف و برنامه های محوله از معاونت اجتماعی وزارت خانه

 

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۳۹۶