امور خیرین وموسسات خیریه سلامت

تعداد بازدید:۱۳۹۹

امور خیرین سلامت
امور موسسات خیریه سلامت

_ موسسات خیریه سلامت
_ خیریه های بیمارستانی
_ بخش طب تسکینی بیمارستانها
امور اوقاف
حرکت های جهادی سلامت
_ خدمات رسانی
_ عمرانی
امور داوطلبین
_کلینیک سیاردندانپزشکی

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۶