جستجو :

این فایل، حاوی مجموعه تدریس شده در کارگاه یک روزه خودمراقبتی اجتماعی در تاریخ ۷ بهمن ۹۷ می‌باشد.


این کتاب جلد دوم از مجموعه کتب «راهنمای خودمراقبتی خانواده» است.