معاون پژوهشی مرکز

تعداد بازدید:۶۴۷

 

‌‌‌‌‌‌‌ دکتر تلما ظهیریان مقدم

سمت علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت


تلفن تماس :۳۳۵۱۳۴۲۹-۰۴۵

پست الکترونیکی: t.zahirianmoghadam@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۳۹۹