لاین های تحقیقاتی

تعداد بازدید:۱۶۲۰

 

لاین‬ ‏های تحقیقاتی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ( SDH )

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در طول برنامه سه سال (۱۴۰۰ -۱۳۹۷) در حیطه اولویت‏ ها و لاین‏‬ های تحقیقاتی زیر تمرکز کرده و فعالیت خواهد نمود:

 • شاخص‏های عملکرد و عدالت در نظام سلامت و جامعه
 • تبیین و تعیین نابرابری در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی
 • تعیین توزیع وضعیت سلامت در گروه های اجتماعی
 • ارائه مدل نظام پایش و ارزشیابی تعیین کننده های اجتماعی سلامت
 • طراحی مدل استفاده از مشارکت مردم در ارتقاء سلامت
 • بررسی میزان پاسخ گویی نظام سلامت
 • بررسی وضعیت پوشش خدمات سلامت
 • بررسی وضعیت دسترسی و رضایتمندی از خدمات سلامت

 

 • آسیب های اجتماعی، حمایت اجتماعی و سرمایه اجتماعی
 • فراوانی و توزیع انواع آسیب های اجتماعی
 • علل و عوامل زمینه ساز آسیب های اجتماعی
 • مداخلات رفتاری و اجتماعی مناسب در خصوص آسیب های اجتماعی
 • روش های جلب مشارکت جامعه در ارتقاء وضعیت سلامت
 • بررسی رابطه حمایت اجتماعی با وضعیت سلامت

 

 • سبک زندگی و توانمندسازی مردم
 • شناسایی سبک های زندگی ناسالم
 • بررسی تاثیر رفتار (فردی اجتماعی) بر وضعیت سلامت افراد
 • بررسی تاثیر مداخلات آموزش مهارت های زندگی بر سلامت

 

 • سلامت و محیط زیست
 • بررسی تاثیر شرایط اقامت (سکونت) بر سلامت
 • بررسی ارتباط محیط فیزیکی و اجتماعی زندگی با وضعیت سلامت
 • بررسی تاثیر سیستم های حمل و نقل بر وضعیت سلامت
 • بررسی تاثیر آلودگی هوا بر وضعیت سلامت
 • مطالعات مرتبط با دخانیات و قلیان
 • بیماری‏های غیرواگیر و عوامل موثر بر آن
 • مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع، بروز و بقاء انواع سرطانهای معده، مری، پستان، کولون، پوست،...
 • مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه تروماها و حوادث و سوانح جاده‏ای
 • مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه بیماری های قلبی و عروقی
 • مطالعات مرتبط با محاسبه بار بیماری، بار اقتصادی و ارزشیابی اقتصادی در زمینه بیماری های غیرواگیر
 • کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان و بیماری های غیرواگیر
 • انواع درمان های حمایتی و تسکینی در بیماران مبتلا به و بیماری های غیرواگیر
 • اثر بخشی آموزش در پیش گیری، مراقبت و توان بخشی
 • اثر بخشی هزینه های درمان های مختلف روی کیفیت و کمیت زندگی ( QALY و DALY )
 • تعیین مو لفه های اقتصاد سلامت در پیشگیری، مراقبت و درمان سرطان
آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۳۹۸