اخبار

راه اندازی COVID-۱۹ Healthcare Hub

راه اندازی COVID-۱۹ Healthcare Hub

راه اندازی منبع جدیدی را برای کمک به کارکنان مراقبت های بهداشتی در مدیریت بحران بهداشتی جدید کرونا توسط کمپانی Elsevier

تازه ترین رتبه بندی ESI

تازه ترین رتبه بندی ESI

در تازه ترین نتایج رتبه بندی Essential Science Indicators یازده نفر به فهرست پژوهشگران پراستناد کشو در علوم پزشکی افزوده شد.

برگزاری کارگاه Mendeley

برگزاری کارگاه Mendeley

کارگاه Mendeley ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز چهارشنبه ۲۰ و پنج شنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۳ در سالن کامپیوتر معاونت تحقیقات و فناوری جنب کتابخانه مرکزی برگزار می‌شود. ...