دیالیز

تعداد بازدید:۶۱۳

معرفی

     رئیس بخش: آقای دکتر محمد جواد عشقی

               سرپرستاربخش: خانم راضیه صادقی

تلفن داخلی:141 

                                                    

بخش دیالیز بیمارستان ولیعصر(عج) مشگین شهردر محوطه حیاط روبروی واحد فوریت و تاسیسات پزشکی قرار دارد این بخش متشکل از یک طبقه  شامل ایستگاه پرستاری ،یک سالن عمومی، یک اتاق ایزوله ، دو انبار ،یک اتاق معاینه پزشک، اتاق تمیز و کثیف ، جارو شوییو سرویس بهداشتی مجزا برای پرسنل و بیماران میباشد.  . بخش مذکور دارای11تخت فعال و امکان دیالیز 11بیمار را همزمان دارد.

بخش دیالیز به بیماران با مشکلات کلیوی ارائه  خدمات می دهدوهدف از درمان کاهش عوارض مرگ و میر ناشی از نارسایی کلیوی میباشد

امکانات بخش:

بخش دیالیز دارای وزنه طبی،گوشی تلفن ،سیستم گرمایشی وسرمایشی مرکزی، اکسیژن پرتابل(کپسول اکسیژن) به تعداد 6عدد وساکشن پرتابل به تعداد 1 عدد ومیز غذا خوری 11 عدد ودستگاه DC شوک 1 عدد،دستگاه ECG 1عدد،پالس اکسی متری 1عدد، ، ،مانیتور پرتابل 1عدد و11عدد دستگاه د یالیزکه تمامی واحد مجهز به سیستمR/O(لوله کشی آب مخصوص دیالیز)است دیالیز در این مرکز با پودر بی کربنات انجام میگردد.

 

خدمات ارائه شده: 

ارائه خدمات به بیماران دراین بخش شامل همودیالیزبرای بیماران بستری و سرپایی ،آزمایشات روتین(هر1،3،6ماه) لازم تعیین شده از طرف معاونت محترم بعداشت و پزشکان متخصص انجام و در سایت مخصوص بیماران خاص ثبت میشود .مراقبتهای پرستاری توشط کادر مجرب با استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفتهدر تمام ساعاتشبانه روز انجام میگردد. در شب ها و ایام تعطیل پرستاران بخش آماده ارائه خدمات به صورت آنکال برای بیماران اورژانسی میباشندو همچنین این بخش پذیرای بیماران مهمان در اقصی نقاط کشور است.

مقررات بخش دیالیز:

ویزیت روزانه بیماران توسط پزشکان مقیم-

همودیالیز بیماران طبق برنامه و با هماهنگی قبلی و نیازبیمار و دستور پزشکان صورت میگیرد-

بیماران بدحال و اورژانسی در اولویت قرار دارند-استعمال دخانیات در این بخش ممنوع میباشد-بیماران فقط در شرایط خاص در بخش همراه دارند -داشتن لباس فرم همراه با کارت شناسایی خوانا توسط کلیه پرسنل بخش-برگزاری کنفرانس وجلسات ماهانه داخل بخش در تاریخ و ساعت مشخص-پایش بخش توسط دفتر پرستاری بیمارستان به طور مرتب

آموزشهای مورد نیاز بیماران:

آموزش بدو ورود ،حین بستری وزمان ترخیص که به صورت شفاهی `و پمفلت در بخش توسط پرستار انجام می شود وبرگه آموزش های فوق نیز در پرونده موجود می باشد.

استفاده صحیح ازداروها وزمان مراجعه به پزشک مربوطه به همراهان بیمارآموزش داده می شود.

پمفلت آموزشی به بیماران مراجعه کننده به بخش داده می شود.

پرستاران بخش:

پرسنل پرستاری این بخش مشتمل بر7نفر اعم از یک نفرسرپرستار6نفر پرستار بالینی می باشد.

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۸