کنترل عفونت

تعداد بازدید:۵۹۹

کنترل عفونت

معرفی

کارشناس کنترل عفونت بیمارستانی: خانم نسیم کریموند

    مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

    داخلی:278
   
تلفن تماس:32532753
 

شرح وظایف کنترل عفونت

 

 

شرح وظائف

برگزاری کلاسهای آموزشی جهت رده های مختلف پرستاری با همکاری سوپر وایزر آموزش جهت سایر گروه های شاغل در مرکز مانند  واحد های اداری ، آزمایشگاه ، تاسیسات ، خدمات ولنژ در زمینه راه های پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش .

تهیه و تدوین دستورالعمل های پیشگیری از انتقال عفونت بر اساس آخرین استانداردهای مراقبتی مانند بهداشت دست ها ، پیشگیری از عفونتهای ناشی از کاتترهای وریدی ، شریانی ، ادراری _ ضدعفونی  ابزار critical و Noncritical .

انجام اقدامات لازم در مواردی  مثل Needle stick ، گاز گرفتگی و مانند اینها در کلیه پرسنل بیمارستان .

آموزش و ارزیابی پرستاران رابط کنترل عفونت در رابطه با تکمیل فرم گزارش دهی عفونتهای بیمارستانی .

ارائه برنامه جهت انجام تزریقات ایمن  Safety injection در کمیته کنترل عفونت و حاکمیت بالینی .

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۳۹۸