کارپردازی و تدارکات

تعداد بازدید:۱۰۴۵

    سمت  : مسئول کارپردازی و تدارکات

         نام و نام خانوادگی  :  اقای جواد موسی زاده

          مسیر دستیابی:ساختمان اداری-طبقه همکف-واحد اداری -تلفن داخلی: 130

شرح وظایف کارپردازی و تدارکات

 
 
وظیفه اصلی کارپردازی خرید و نگهداری تجهیزات ، ملزومات و مواد مورد نیاز بیمارستان است .هدف مدیریت کارپردازی و تدارکات تهیه کالای مرغوب با قیمت مناسب در زمان مناسب می باشد وعملکرد صحیح این واحد باعث پیشرفت صحیح بیمارستان در جهت مطلوب می گردد .

 شرح وظایف واحد تدارکات :
 خرید درخواستهای بیمارستان به واسطه پرسنل تحت سرپرستی 
 نظارت و کنترل بر وضعیت کیفی کالا ،اجناس و لوازم خریداری شده 
انجام هماهنگی های اعتباری جهت درخواست های خرید با امور مالی 
نظارت بر امورات مربوط به شغل و راهنمایی به کارکنان تحت سرپرستی 
پیگیریهای لازم جهت تحویل تنخواه به منظور خرید لوازم 
کنترل بر کالاهای خریداری شده و تحویل کالاها به انبار دار
نظارت بر ثبت کالاهای خریداری شده تا تحویل آن به انبار 
نظارت بر قیمت خریداری شده کالاها تا منافع سازمان در آنها لحاظ گردد
تعیین و شناسایی منابع خرید در تمامی کالاها 
انجام سایر امور محوله در زمینه شغلی طبق دستور مقام مافوق

آخرین ویرایش۱۸ آبان ۱۳۹۸