ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۴۰۲۳

دکتر ایرج ذاکری

 پیام ریاست بیمارستان ولیعصر(عج) مشگین شهر

رسالت ما سرآمدی در ارائه برترین خدمات درمانی و پیشگیری بر اساس عدالت محوری ،حفظ کرامت انسانی ورعایت اخلاق حرفه ای با ارتقا مستمر کیفیت جامعه می باشد. در این راستا با پایبندی به محورهای حاکمیت بالینی و اعتباربخشی، خصوصا تکریم بیماران و ارباب رجوع، در جهت بهبود مستمر کیفیت خدمات به بیماران مراجعه کننده از طریق استفاده از سرمایه های ارزشمند منابع انسانی ، روشهای علمی به روز امکانات وتجهیزات وفناوری نوین گام برمی داریم.
باور داریم هرکاری با عشق ورزی همراه باشد، ماندگار و اثرگذار می شود. به همین منظور با بهره گیری از متخصصین تمام وقت و حاذق در کنارپرستاران و دیگر پرسنل مجرب و دلسوز، بهمراه استفاده از دانش و تکنولوژی روز دنیا، حداکثر توان علمی و عملی و وقت خود را در اختیار بیماران عزیز می گذاریم.
براستی نزد خداوند متعال آنانی محبوب ترند که با خلق خدا دلسوزتر و مهربان ترند، تلاش ما آنگاه به ثمر نشسته که دردمندی ، سلامتی خویش را بازیابد و دستی به نشانه شکر به آسمان بلند شود.

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۹