آزمایشگاه

تعداد بازدید:۱۲۳۴

رئیس بخش( مسئول فنی):  دکترسیامک حسن نژاد( متخصص پاتولوژی بالینی و تشریحی)

مسئول بخش: آقای داود کاظمی

تلفن داخلی : داخلی 126 -  125  

امکانات بخش: تجهیزات تخصصی در بخشهای بیوشیمی، هورمون، هماتولوژی، میکروب شناسی، بانک خون و پاتولوژی؛ شامل:

اتوآنالایزرهای بیوشیمی BT3000 و ,Selectra فلیم فوتومتر، فوتومتر، اسپکتروفوتومتر، سانتریفیوژ، بن ماری، سل کانتر Sysmex KX21 ، میکروسکوپ، الایزا ریدرMindray ، هود میکروب شناسی، فریزر بانک خون، روتاتور، فور، تیشوپروسسور و میکروتوم

خدمات ارائه شده :

مدیریت فنی، اداری وپرسنلی آزمایشگاه وارتباط با واحد های مدیریت وریاست بیمارستان،ادراه امورآزمایشگاه ها، شبکه بهداشت و درمان. آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر(عج) به بیماران سرپایی، اورژانس وبستری این مرکز و همچنین مراجعه کنندگانی که ازمراکزدرمانی دیگر ویا پزشکان دیگر معرفی شده اند خدمات آزمایشگاهی بالینی وپاتولوژی ارائه می دهد وشامل واحدهای زیر میباشد:

1. پذیرش                                        

2. نمونه گیری                                   

3. هماتولوژی وانعقاد

4.بیوشیمی                                           

5. سرولوژی                                   

6. تجزیه ادرار                               

7. هورمون

8. میکروبشناسی

9. انگل شناسی

10. سیتولوژی

11. پاتولوژی

12. بانک خون

 

پرسنل آزمایشگاه

دکتری یک نفر(مسئول فنی),کارشناس آزمایشگاه16, کاردان آزمایشگاه 3 ,بهیاریک نفر پذیرش یک نفرو خدمات یک نفر

آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۳۹۸