رادیولوژی دیجیتال

تعداد بازدید:۱۵۵۱

مسول فنی بخش  : خانم دکتر فریبا پناهی

مسئول بخش :  آقای قاسم کریمی

مسئول فیزیک بهداشت :  آقای حسین قربانی

تلفن داخلی رادیولوژی :122       تلفن سی تی اسکن :275       تلفن سونوگرافی :121

واحد پرتوپزشکی بیمارستان ولیعصر(عج) مشگین شهر در طبقه همکف در مجاورت بخش آزمایشگاه و اورژانس قرار دارد. واحد مذکور متشکل از دو دستگاه رادیولوژی(PARS PAD و VISONTRONIC) ، یک دستگاه سی تی اسکن(ASTION TOSHIBA) ، دو دستگاه  سونوگرافی ( دو دستگاه  SONIX و ZIMENS) ، یک دستگاه فلوروسکوپی ، یک دستگاه ماموگرافی(METALTRONICA) و دو دستگاه پرتابل ( TOSHIBA و  ZIMENS) می باشد. واحد پرتوپزشکی به مراجعین با نسخه پزشک جهت انجام خدمات  و یا بیماران بستری با درخواست بخش مربوطه ، ارائه خدمات می نماید .

 

مقـررات داخلـی :

 خدمات 24 ساعتی برای بیماران بستری و سرپایی .

داشتن لباس فرم همراه با کارت شناسایی خوانا برای کلیه پرسنل بخش .

برگزاری کنفرانس و جلسات ماهانه داخل بخش در تاریخ و ساعت مشخص .پایش بخش توسط دفتر پرستاری بیمارستان به طور مرتب .

نداشتن همراه اضافه بر بالین بیمار ( باستثنای بیمارانی که نیاز به همراه دارند) به دلیل وجود پرتوهای پراکنده در اتاق گرافی و خطرات اشعه ایکس .

آموزشهای مورد نیاز بیماران :

آموزش بدو ورود ، پذیرش بیماران و زمان انجام خدمات به مراجعین در بخش توسط کادر بخش انجام می شود .

پزشکان بخش :

خانم دکتر فریبا پناهی

آقای دکتر حسین عین اله زاده

قـابل توجـه مـراجعین بـخش رادیولوژی

پرتونگاری فقط در صورت وجود علائم بالینی بسیار خاص توصیه می شود ، به یاد داشته باشیم که رادیولوژی در آخرین مرحله درمان قرار دارد .

پرتوهای یونیزان بر روی رشد جنین تاثیر منفی می گذارد .

بعضی از عوارض پرتوهای یونیزان بر روی جنین شامل بدشکلی مادرزادی ، خطر ژنتیکی و سایر نئوپلاسم های بدخیم می باشد.

کودکان و مخصوصاً خانم های بارداربیشتر در معرض خطر تشعشع می باشند ، بنابراین تا حد امکان از آوردن همراه کودک و خانم های باردار به داخل بخش خودداری شود .

از درخواست رادیوگرافی بی مورد به عنوان چکاب خودداری کنید . باید توجه داشته باشیم که پرتو X ( ایکس ) دارو و یا خوراکی های دیگر نیست .

بدون هماهنگی با پرسنل رادیولوژی وارد اتاق های پرتو نشوید .

خانم های مستعد بارداری از انجام رادیوگرافی های بی مورد اجتناب نمایند . 

آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۳۹۸