آزمون مجازی پایان ترم ( فرم ها و شیوه نامه ها ) 

لینک جلسه شورای پژوهشی دانشکده 

آموزش استفاده از سامانه فرادید

راهنمای دانشجویان جدید الورود 

لینک برنامه درسی روزانه 

اخبار - همایش 

 

دانشکده علوم پزشکی اردبیل در سال ۱۳۷۲ در ساختمان مجاور مرکز آموزشی درمانی بوعلی تأسیس گردید و در رشته‌های پزشکی و پرستاری و مامایی و علوم آزمایشگاهی دانشجو پذیرش نمود.
این دانشکده اواخر سال ۱۳۷۲ به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ارتقا یافته و با گذشت هر سال به رشته تحصیلی آن اضافه گردید.
از سال ۱۳۷۴ دانشگاه علوم پزشکی به ساختمان فعلی (واقع در خیابان دانشگاه – روبروی دریاچه شورابیل) منتقل و رشته تحصیلی آن در دانشکده‌های پزشکی و پیراپزشکی و بهداشت و پرستاری و مامایی ارائه گردید.
اوایل سال ۱۳۸۵ آموزشکده بهداشت از دانشکده پزشکی جدا و بعدها به دانشکده بهداشت ارتقا یافت.
دانشکده پرستاری و مامایی نیز سال ۱۳۹۰ از مجموعه ساختمان دانشکده پزشکی و پیراپزشکی به محل جدید (ساختمان قبلی معاونت بهداشتی) منتقل شد.
رشته‌ها و مقاطع تحصیلی ارائه شده در این دانشکده:                                                                                     
مقطع دکتری عمومی: پزشکی
مقطع دستیاری تخصصی: اطفال، ارتوپدی، بیهوشی، جراحی عمومی، داخلی، زنان و زایمان، مغز و اعصاب
مقطع کارشناسی ارشد: بیوشیمی بالینی، میکروب شناسی، فیزیولوژی، علوم تشریح
مقطع کارشناسی: رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، فنآوری اطلاعات سلامت و هوشبری (پیوسته و ناپیوسته)
 تلفن‌های تماس ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹‌‌‌‌‌‌‌ دورنویس دبیرخانه ۳۳۵۳۴۷۰۳ - ۰۴۵                       
@ پست الکترونیکی طرح پیشنهاد، راهکار، انتقاد dean.medicine@arums.ac.ir
pdf این صفحه                 

 

‌‌دکتر بهمن بشردوست : رئیس دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
رتبه علمی: دانشیار؛ رشته تحصیلی: دکترای متخصص داخلی و فوق تخصصی نفرولوژی 

پست الکترونیکی 
تلفن تماس ۳۳۵۳۴۷۳۵؛ دورنویس ۳۳۵۳۴۶۹۴
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ - ۰۴۵

سوابق پژوهشی در: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات

طراحی وب سایت :A.C.A Co آخرین بروزرسانی: ۰۴ بهمن ۱۳۹۹