معاون پژوهشی مرکز

تعداد بازدید:۶۲۰

 

دکتر فرهاد پورفرضی

سمت علمی: استاد

رشته تحصیلی: دکتری پزشکی اجتماعی

پست الکترونیکی: F.pourfarzi@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۲۶۲۹۲۵-۰۴۵

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۸