کارشناسان مرکز

تعداد بازدید:۱۵۵۸

 

دکتر الناز فغفوری

کارشناس مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد

تلفن تماس: ۶۳-۳۳۲۵۸۷۶۰-۰۴۵ (داخلی ۱۵۴)

پست الکترونیکی: elnaz.faghfuri@gmail.com

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۸