اعضای مرکز

تعداد بازدید:۴۰۸۸

 

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقاتی بیماریهای گوارش و کبد

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی
۱ دکتر فرهاد پورفرضی دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی استاد
۲ دکتر قدرت اخوان اکبری متخصص بیهوشی (فلوشیپ درد) دانشیار
۳ دکتر عباس یزدانبد دکترای فوق تخصصی بالینی / ‏گوارش‬ و کبد بالغین استاد
۴ دکتر حسن قبادی مراللو دکترای فوق تخصصی بالینی / ‏‬ بیماریهای ریه دانشیار
۵ دکتر هادی پیری دوگاهه دکترای تخصصی (PhD میکروب شناسی) دانشیار
۶ دکتر علی نعمتی دکترای تخصصی (PhD تغذیه) دانشیار
۷ دکتر سعید حسینی اصل دکترای تخصصی (PhD ژنتیک) دانشیار

 

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۳۹۹