بخش روان

تعداد بازدید:۱۴۳۲

دکتر پرویز مولوی

دکترای فوق تخصصی بالینی روانپزشکی کودک و نوجوان

دانشیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Parviz_Molavi

پست الکترونیک:p.molavi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/61jxb54f02u8r.jpg

دکتر فریبا صادقی موحد

دکترای تخصصی روانپزشکی

استادیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Fariba_Sadeghimovahhed

پست الکترونیک:f.sadeghi-m@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/972dn4lhv5c0i.jpg

دکتر آنیتا آذر کلاه

دکترای تخصصی روانپزشکی

استادیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Anita_Azarkolah

پست الکترونیک:a.azarkolah@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/75owvm3efm8big.jpg

دکتر بهنام مولائی

روانشناسی بالینی (PhD) دکترای تخصصی

استاد یار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Behnam_Molaei

پست الکترونیک:b.molaei@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/e0upj8edoa2sc.jpg

دکتر مهریار ندرمحمدی مقدم

روانشناسی (PhD) دکترای تخصصی

استاد یار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mehriar_Nadirmohammadi

پست الکترونیک:m.nadermohammadi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/xxrnik9x1r2nge.jpg

مهدی نعیم

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مربی مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mahdi_Naeim

 m.naemi.arums.ac.ir  پست الکترونیک:

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/biwimwghxe8srw.jpg

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹