مکان و زمان مراجعه

تعداد بازدید:۱۴۹۶

"مرکز توسعه تحقیقات بالینی" روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷

دفتر این مرکز در حیاط درمانگاه تخصصی مرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمی اردبیل می باشد.

تلفن: ۳۳۲۳۹۰۳۳

Email :

h.zandian@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۶