واحد بهبود کیفیت

تعداد بازدید:۲۴۵۳

معرفی مسئول

زهرا اسدی شریف

کارشناس پرستاری

معرفی واحد

دفتر حاکمیت بالینی که یکی از واحدهای بیمارستان فاطمی می باشد فعالیت خود را بطور رسمی از فروردین ماه ۱۳۹۰ آغاز کرده است و مبنای فعالیت خود را تحقق اهداف هفت محور حاکمیت بالینی قرار داد.

رسالت

ایجاد نظام ارتقاء کیفیت مداوم و پاسخگو

چشم انداز

رسیدن به سطح قابل قبول ارائه خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی بیمار و همراهان و کسانی که در امر درمان مشارکت دارند.

تجربیات موفق

  • در مسیر استقرار حاکمیت بالینی و ارتقاء ایمنی بیمار این مرکز به عنوان اولین بیمارستان در استان، نظام مراقبت از خون (هموویژلانس) را اجرا کرد.
  • در راستای محور مدیریت خطر، این مرکز بی خطر سازی کلیه زباله های عفونی بیمارستان را به اجرا در آورده است و کیسه زباله های عفونی تولید شده پس از بی خطر سازی تحویل مامورین شهرداری داده می شود.
آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۷