اطلاعیه ها - آرشیو

عرض تسلیت

عرض تسلیت به همکاران گرامی جناب آقایان دکتر شهنام عرشی و دکتر بهنام عرشی

ادامه مطلب

اطلاعیه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در خصوص حضور کارکنان اداری و ستادی در هفته آینده

درشهرستانهای باوضعیت قرمز، بجز کارکنان مراکز بهداشتی ودرمانی حضور کارکنان ستادی و اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در هفته آینده به میزان حداکثر ۱/۳ کارکنان در محل کار مجاز خواهدبود.

ادامه مطلب