نظر سنجی واحد تغذیه

فرم نظر سنجی واحد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • 0
 • قابل توجه دانشجویان گرامی*با توجه به تاثیرگذاری نتایج این نظرسنجی در برنامه غذایی، خواهشمند است به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید
  1
 • نظر شما در خصوص تنوع غذایی چیست*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  2
 • وضعیت بهداشتی ظروف، قاشق، چنگال چگونه است؟*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  3
 • نحوه برخورد پرسنل در سلف پرستاری، مامایی 2 چگونه است؟*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  4
 • نحوه برخورد پرسنل در سلف دانشکده پزشکی(4) چگونه است؟*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  5
 • نحوه برخورد پرسنل در سلف مادر(1) چگونه است؟*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  6
 • نحوه برخورد مسئول اتوماسیون چگونه است؟آیا درخواست های بحق شما را تامین می کند؟*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  7
 • آیا شما قوانین و ضوابط اعلامی توسط اتوماسیون تغذیه را رعایت می نمائید؟*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  8
 • غذای خود را نیمه اول هفته رزرو مینمائید؟*یکیرا انتخاب کنید
  بله
  خیر
  9
 • غذای خود را نیمه دوم هفته رزرو می نمائید؟*یکی را انتخاب کنید
  بله
  خیر
  10
 • تا چه حد با عوامل تامین غذا همکاری دارید؟*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  11
 • آیا از عملکرد کارشناس تغذیه رضایت دارید؟*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  12
 • وضعیت بهداشت فردی پرسنل مقسم در سلف پرستاری ، مامایی (2) چگونه است؟*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  13
 • نظر شما در خصوص کیفیت پلو چیست؟*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  14
 • نظر شما در خصوص خورشت چیست؟*یکی راانتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  15
 • نظر شما در مورد کمیت پلو ارائه شده چیست؟*یکی را نتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  16
 • نظر شما در مورد دورچین های ارائه شده چیست؟*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  17
 • نظر شما در مورد سوپ چیست؟*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  18
 • نظر شما در خصوص آش ها چیست؟*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  19
 • نظر خود را در مورد کیفیت غذاهای ذیل ارائه نمائید؟
  20
 • جوجه کباب*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  21
 • قورمه سبزی*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  22
 • ماهی پلو*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  23
 • زرشک پلو*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  24
 • قیمه تهرانی*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  25
 • چلو کباب*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  26
 • خورشت هویج*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  27
 • خورشت بادمجان*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  28
 • عدس پلو با گوشت*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  29
 • عدس پلو با تن ماهی*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  30
 • باقالی پلو با گوشت*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  31
 • باقالی پلو با مرغ*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  32
 • ماکارونی*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  33
 • استامبولی*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  34
 • خوراک مرغ*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  35
 • سیب زمینی تخم مرغ*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  36
 • کشک بادمجان*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  37
 • خورشت فسنجان*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  38
 • کوکو سبزی*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  39
 • فلافل*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  40
 • لوبیا پلو*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  41
 • کلم پلو*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  42
 • نظر خود را درر مورد کنار غذاهای میز ارائه فرمایید؟
  43
 • اش رشته*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  44
 • آش دوغ*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  45
 • سوپ جو*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  46
 • سالاد*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  47
 • زیتون*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  48
 • ترشی*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  49
 • ماست*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  50
 • میوه*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  51
 • خیارشور*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  52
 • سبزی خوردن*یکی را انتخاب کنید
  ضعیف
  متوسط
  خوب
  خیلی خوب
  مقدار ۵
  53
 • آیا موافق هستید میوه بصورت پکیج و اولین روز از هفته ارائه شود؟*یکی راانتخاب کنید
  بله
  خیر
  54
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  55