تقویم زمان بندی مرحله کشوری جشنواره قرآنی هدهد

تاریخ شروع : ۰۵ دی ۱۴۰۰
تاریخ پایان : ۱۰ اسفند ۱۴۰۰

تقویم زمان بندی مرحله کشوری بیست و ششمین جشنواره قرآنی هدهد دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور 
 راه یافتگان به مرحله کشوری در بخش معارفی، جهت دریافت منابع آزمون به پایگاه اطلاع رسانی این معاونت ( مفدا) و یا رابطین محترم قرآنی واحد مراجعه فرمایند.  

ردیف

عنوان فعالیت

زمان اجرا

1

امکان ویرایش اطلاعات راه یافتگان به مرحله کشوری در بخش های آوایی و معارفی با هماهنگی کارشناسان قرآن و عترت معاونت فرهنگی و دانشجویی

6 و 7 دی ماه

2

بارگذاری آثار بخش آوایی در سامانه

8 تا 15 دی ماه

3

پایان ثبت نام و ثبت اثر بخش های ادبی، پژوهشی، فناوری و هنری

15 دی ماه

4

ارسال آثار حجمی به وزارت  توسط حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

18 تا 22 دی ماه

5

داوری آثار بخش آوایی ( غیر از رشته های حفظ)  و سایر آثار ادبی، پژوهشی، فناوری و هنری ( در مرحله کشوری)

1 تا 15 بهمن ماه

6

آزمون های حفظ برادران در مرحله کشوری( غیرحضوری)

9 تا 13 بهمن ماه

7

آزمون های حفظ خواهران در مرحله کشوری( غیرحضوری)

16 تا 20 بهمن ماه

8

آزمون بخش معارفی در مرحله کشوری

24 و 25 بهمن ماه

9

اختتامیه بیست و ششمین جشنواره قرآنی هدهد

7 تا 10 اسفندماه