بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

تعداد بازدید:۳۴۸۰

بیست و دومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و سومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی به صورت ترکیبی(حضوری- مجازی) در تاریخ ۲۹ لغایت ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز برگزار خواهد شد.

 

فرایند ارسال فرایندهای آموزشی به جشنواره کشوری شهید مطهری 

حیطه‌های جشنواره آموزشی شهید مطهری

آئین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری

فرم ارسال فرایند جشنواره کشوری شهید مطهری

فرم تاییدیه معاونت آموزشی

شیوه نامه داوری جشنواره کشوری شهید مطهری

نحوه ارسال فرایند آموزشی

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۹