آیین نامه ها و دستوالعمل های استعداد درخشان

تعداد بازدید:۴۶۳۱

شروط مهم استعداد درخشان

جدول تخصیص امتیاز برای داوطلبان سهمیه بدون آزمون از کارشناسی به کارشناسی ارشد

تسهیلات و حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان

آئین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی

آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

آئین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره‌های دانش‌آموزی در رشته‌های علوم پزشکی

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

آئین نامه تحصیل همزمان در دو رشته

آئین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی

آئین نامه اجرای موضوع ۵ نشست ۶۶ شورای آموزش پزشکی و تخصصی (۹۰% امتیاز دستیاری پزشکی)

جدول محاسبه امتیازات چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی (سهمیه نود درصد دستیاری)

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده ۲ آئین‌نامه

فرم امتیازدهی دانشگاهی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده ۲ آئین‌نامه

فرمها و دستورالعمل‌های ثبت ابداع و اختراع وزارت بهداشت

راهنمای ثبت اختراع در ایران (بنیاد ملی نخبگان)

قانون ثبت اختراع

دستورالعمل نحوه تخصیص امتیاز به ابداعات، اختراعات و اکتشافات بر اساس فرم امتیازات

آئین نامه دانشجوی نمونه کشوری

آئین نامه اجرایی قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان (طرح نیروی انسانی)

آئین نامه دکتری تخصصی پژوهشی ( PhD by research )

آئین نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره‌های تخصصی

 

 

آخرین ویرایش۱۸ شهریور ۱۳۹۷