اعضای کمیته دانش پژوهی

تعداد بازدید:۲۳۹۸

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

سمت

۱

دکتر سعید صادقیه اهری

 پزشکی اجتماعی

استاد

رئیس کمیته دانش پژوهی دانشگاه

۲

دکتر عزیز کامران

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دانشیار

دبیر کمیته دانش پژوهی دانشگاه

۳

دکتر مهرداد میزارحیمی

فوق تخصص نوزادان

دانشیار

نماینده هیات ممیزه

۴

دکتر افشان شرقی

 پزشکی اجتماعی

دانشیار

عضو کمیته دانش پژوهی

5

دکتر حسین دوستکامی

فوق تخصص قلب و عروق

دانشیار

عضو کمیته دانش پژوهی

 

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۹