معرفی واحد استعداد درخشان

تعداد بازدید:۳۸۲۲

اهداف (واحد):

 1. شناسایی جذب، حمایت، هدایت استعدادهای درخشان و تلاش جهت شکوفایی آنان
 2. ایجاد تسهیلات و برنامه های آموزشی و پژوهشی مناسب برای پرورش استعدادهای درخشان
 3. فراهم ساختن امکانات و برنامه های آموزشی و پژوهشی مناسب برای پرورش استعدادهای درخشان
 4. تشویق دانشجویان غیر استعداد درخشان به تلاش بیشتر جهت احراز شرایط استعدادهای درخشان

شرح وظایف دفتر استعدادهای درخشان:

 1. اجرای برنامه های مصوب وزارت بهداشت در رابطه با استعدادهای درخشان
 2. ایجاد زمینه مناسب برای بهره مندی از نظرات دانشجویان استعدادهای درخشان در امور آموزشی و پژوهشی با تشکیل کمیته مشورتی
 3. پیگیری موانع شکوفایی استعدادهای درخشان از قبیل مشکلات آموزشی- خوابگاه و...
 4. برگزاری برنامه های آموزشی نظیر کارگاه ها و کلاس های رایانه و روش تحقیق و...
 5. ارائه گزارش کار از انجام فعالیتها به تفکیک مورد انجام امور اداری و اجرایی دفتر استعدادهای درخشان
 6. اطلاع رسانی در خصوص آیین نامه های مختلف استعدادهای درخشان وزارت
 7. حمایت از اجرای پژوهشهای علمی دانشجویان استعدادهای درخشان
 8. حمایت از دانشجویان با استعداد و نخبه غیر عضو دفتر استعدادهای درخشان
 9. بر طرف نمودن مشکلات موردی دانشجویان استعداد درخشان
آخرین ویرایش۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷