درباره مرکز

تعداد بازدید:۲۰۹۹

دانشگاهها کانون و مرکز توسعه ، رشد وبالندگی همه جانبه انسانها و مسئول پرورش افرادی فرهیخته، کارآزموده و متخصص هستند، البته مسولیت دانشگاههای علوم پزشکی با توجه به رسالت وماهیت انسانی و خدماتی رشته های آموزشی این نظام فراتر از سایر مراکز آموزش عالی است و تربیت افرادی که به ارزشهای متعالی وحقوق بیماران ارج نهند را نیز به طور اخص در ب می گیرد. لذا ساختار آموزشی این دانشگاهها باید میل به خدمت به بشریت را برانگیخته سازد. مراکز آموزش وتوسعه پزشکی با این اهداف پا به عرصه وجود نهاد وتعدادی از کشورها در منطقه مدیترانه شرقی (خاورمیانه) مراکز توسعه آموزش پزشکی (M.E.D.C) را به عنوان یک مرکز علمی جهت تربیت نیروی انسانی در گروه پزشکی در نظر گرفتند و دامنه فعالیت خود را از بخش ها و مراکز بزرگ کشوری تا واحدهای کوچک وابسته به دانشگاه ها و بیمارستان ها گسترش دادند. مراکز توسعه آموزش در دانشگاه های ایران به عنوان نهاد مسئول ارتقاء کیفیت آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص جامعه اولین بار در دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز آغازبه کار کرد.

مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، به عنوان یکی از مدیریت های وابسته به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، دراوایل سال ۱۳۸۱ شروع به کار کرد و در حال حاضر به عنوان یکی از مراکزفعال EDC کشور مشغول بکارمی باشد. این مرکز حمایت های تخصصی خود را در زمینه توسعه فعالیت های آموزشی در تمامی گروههای پزشکی بکارمی گیرد و هدف آن بهبود کیفیت آموزش از طریق برنامه ریزی، ارزشیابی، سازماندهی و پژوهش می باشد

ماموریت مرکزمطالعه و توسعه آموزش پزشکی اردبیل

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, یکی از دو واحد اصلی حوزه معاونت آموزشی است که در راستای سند راهبردی توسعه آموزش پزشکی با همکاری اساتید و کارشناسان فرهیخته وکارآمد و بکارگیری روشهای نوین علوم وفنون تدریس و ارزشیابی وفن آوری اطلاعات ارتقاء کیفی سطح آموزش در این دانشگاه را، از طریق پایش کمی وکیفی و بازنگری مستمر فعالیت های برنامه ریزی, پژوهش در آموزش, توانمند سازی اساتید / دستیاران / پرسنل آموزشی و ارزشیابی محقق می سازد و جهت شکوفایی و پرورش استعدادهای درخشان و بکارگیری خلاقیت و نوآوریها در حیطه آموزش وپاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه محور تلاش می نماید. این مرکز با تجمیع افکار خلاق در سطح دانشگاه بعنوان اتاق فکر آموزش که اولین ومهمترین وظیفه دانشگاه است عمل کرده وبازوی مشاوره ای معاونت آموزشی باشد.

چشم انداز مرکزمطالعه و توسعه آموزش پزشکی اردبیل

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در ۵ سال آینده به عنوان نمونه بارزی از مراکز تفکر و تحول نظام آموزش و سلامت پایبند به اصول اخلااقی از نظر تحقق اهداف علمی درمجموعه سازمانی دانشگاهی قابل عرضه وجزو جزو ۳ دانشگاه برتر هم تیپ خواهد بود.

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۶