برگزاری جلسه شورای EDC مورخه ۱۲ بهمن ماه ۹۹

۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۲ کد : ۱۴۰۲۴ خبر
تعداد بازدید:۳۳۵

جلسه شورای EDC با حضور اعضای محترم شورا و بادستور کار  خوداظهاری و اعتباربخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در روز یکشنبه مورخه ۹۹/۱۱/۱۲ از ساعت ۸/۳۰الی۱۰ با رعایت پروتکل بهداشتی در سالن جلسات معاونت آموزشی  برگزار گردید.


نظر شما :