نظرخواهی از معاون آموزشی مراکز آموزشی درمانی در مورد اعضای هیات علمی بالینی - سالتحصیلی ۹۹-۹۸

نظر خواهی از معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی در مورد عضو هيات علمي
 • 0
 • نام مرکز آموزشی درمانی*لطفا انتخاب نمایید
  1
 • نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی مورد ارزیابی*
  2
 • سالتحصیلی*انتخاب کنید
  3
 • کدملی ارزیاب*لطفا کد اختصاصی را وارد فرمایید
  4
 • کد اختصاصی معاون آموزشی مرکز*لطفا کد اختصاصی را وارد کنید.
  5
 • توجه : نمره 4 بالاترین نمره و نمره 1 پایین ترین نمره می باشد.
  6
 • دسته
  7
 • همكاري در برگزاري جلسات علمي ( گزارش صبحگاهي كنفرانس مرگ و مير)*
  4
  3
  2
  1
  8
 • نحوه رعايت برنامه كلاس ها*
  4
  3
  2
  1
  9
 • رعايت مقررات مربوط آموزشي نحوه ارائه سؤالات امتحاني*
  4
  3
  2
  1
  10
 • پاسخگويي به سوالات دانشجويان*
  4
  3
  2
  1
  11
 • اعلام به موقع نمرات*
  4
  3
  2
  1
  12
 • جديت و علاقه در رفع مشكلات آموزشي دانشجويان و دستياران*
  4
  3
  2
  1
  13
 • رعايت ضوابط و مقررات اداري*
  4
  3
  2
  1
  14
 • جديت در قبال وظايف محوله*
  4
  3
  2
  1
  15
 • نحوه همكاري با مسئولين براي رفع مشكلات مركز*
  4
  3
  2
  1
  16
 • استمرار حضور در شوراها و كميته اي مركز*
  4
  3
  2
  1
  17
 • حضور فيزيكي در مركز*
  4
  3
  2
  1
  18
 • اثر بخشي آموزشي عضو هيات علمي*
  4
  3
  2
  1
  19
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   20