فرم ارزشیابی کیفیت آموزش الکترونیک در نیمسال دوم ۹۸-۹۹

دانشجوی گرامی: این فرم به منظور ارزشیابی و فیدبک دهی کیفیت محتوای آموزش مجازی به اعضای هیات علمی و مدرسین حق التدریس دانشگاه تدوین شده است خواهشمندیم با دقت و صداقت به سئوالات زیر پاسخ دهید.
 • 0
 • دانشکده*
  1
 • رشته*
  2
 • مقطع*
  3
 • ورودی*
  4
 • نام درس*نام کامل
  5
 • نام استاد*
  6
 • نیمسال*کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  7
 • پست الکترونیک*
  8
 • جدول ارزشیابی*ضعیفمتوسطقابل قبولخوبعالی
  میزان کفایت توضیحات ارائه شده در فایل آموزشی
  میزان تناسب حجم محتوای ارائه شده با سرفصل درسی
  میزان تناسب محتوا با اهداف آموزشی سرفصل
  ارائه اهداف و انتظارات از دانشجو در صفحه اصلی هر درس در سامانه نوید
  ارائه ترکیب مناسبی از تکلیف و آزمون در هر درس (2 تکلیف برای هر واحد)
  وضعیت بارگذاری مطالب بصورت تدریجی و برنامه ریزی شده
  بطور کلی وضعیت کمی
  9
 • نکته قابل ذکر در خصوص آموزش مجازی استاد در این درس*
  10