پیدایش و گسترش سریع فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات باعث تغییر در چگونگی، چرایی، چیستی، مکان و زمان یادگیری شده و حتی آموزش دهنده نیز از تحول بی نصیب نبوده است. کشور ما درحال گذر از آموزش سنتی مبتنی بر کتابهای چاپی به سمت استفاده از یادگیری الکترونیکی می باشد. با توجه به نتایج مطالعات مختلف، یادگیری الکترونیکی با امکاناتی که در اختیار استاد و دانشجو قرار می دهد، کیفیت و توانایی یادگیری و یاددهی را افزایش می دهد.

آموزش مجازی (یادگیری ترکیبی) یک یادگیری اینترنتی است که می توان شامل رساندن مطالب در چندین شکل و یک مجموعه شبکه شده از دانشجویان و تعدادی توسعه دهندگان و کارشناسان خبره می باشد، همچنین آموزش مجازی یادگیری را سریعتر و با هزینه کمتر میسر می سازد. به علاوه دستیابی به آموزش برای همه و شرکت همگان را در فرایند یادگیری مهیا می سازد و نیز استاد از طریق کلاس های مجازی می تواند منابع اضافی را در اختیار دانشجویان قرار دهد و تعاملات دانشجویان را مدیریت کند.

لذا دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جهت ارتقا کیفیت آموزشی و افزایش سطح علمی دانشجویان اقدام به توسعه آموزش مجازی در سطح اول دانشگاه سپس در سطح کشوری نموده است.