مدیریت شبکه

تعداد بازدید:۸۶۲

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوثر


مهندس رامین ایمانی

 


مدرک تحصیلی:
فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

شماره تماس:

04532942034

آخرین ویرایش۰۴ آذر ۱۳۹۸