راهنماها

تعداد بازدید:۲۵۷

 

 

ردیف

راهنمای آموزشی

PDF

HTML

۱

راهنمای آموزشی Science Direct

PDF

HTML

۲

راهنمای آموزشی Scopus

PDF

HTML

۳

راهنمای آموزشی Wiley

PDF

HTML

۴

راهنمای آموزشی Web of Sciences

PDF

HTML

۵

راهنمای آموزشی شناسایی مجلات نمایه شده ( Web of Knowledge (ISI

PDF

HTML

۶

راهنمای آموزشی EndNote

PDF

HTML

۷

راهنمای آموزشی PubMed

PDF

HTML

۸

راهنمای آموزشی Google Scholar

PDF

HTML

۹

راهنمای آموزشی Clinical Key

PDF

HTML

۱۰

راهنمای آموزشی ۲ Cochrane library

PDF

HTML

۱۱

راهنمای آموزشی Cochrane Library1

PDF

HTML

۱۲

نحوه ویرایش و ایجاد پروفایل اساتید و پژوهشگران در پایگاه اطلاعاتی Scopus

PDF

HTML

 

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۳۹۸