تماس با ما

تعداد بازدید:۳۱۲

 

تلفن: 045-33252252   09147427013

پست الکترونیکی ارتباط با مسئول کتابخانه:

email: sh.saleh35091@gmail.com

پست الکترونیکی ارتباط با کتابخانه مرکز:

email: Boualilib@arums.ac.ir

آدرس: اردبیل- خیابان معلم- روبروی پارک آزادی- کد پستی ۴۳۱۹۷-۵۶۱۳۶

 

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۳۹۸