تازه های کتاب

تعداد بازدید:۲۱۲

 

تازه های کتاب منابع فارسی

کتب فارسی

 نلسون 2016

روانپزشکی و اختلالات یادگیری

سوالات ارتقا و بورد کودکان 

مترجم: دکتر فاطمه دستمالچی

دکتر ارغوان ضیاء علی

دکتر مرجان کوهنورد

 نلسون 2016

اختلالات استخوان و مفاصل و طب ورزش

سوالات ارتقاء و بورد کودکان 

مترجم: دکتر نگار حبیبی

 

 

 

کتب انگلیسی

 

WONGS NURSING CARE

OF INFANT AND CHILDREN 2019

WRITER: HOCKENBERRY WILSON RODGERS

 

RADIATION ONCOLOGY 2019

WRITER: Perez & Bradys

 

منابع کتب فارسی

تغذیه نلسون 2016

توجه: دکتر مرضیه توکل

سوالات ارتقا و بورد کودکان (تغذیه)

دارو درمانی نلسون 2016

ترجمه: دکتر مرتضی معدنی ثانی

سوالات ارتقاء و بورد کودکان (دارو درمانی )

طب نوجوان نلسون 2016

ترجمه: دکتر حمید اسحاقی

توان بخشی و آسیب های محیطی نلسون 2016

ترجمه: دکتر کتایون برهانی

ویراستار: دکتر محمود خدابنده

 

درسنامه جامع پرستاری

تالیف: اعضای هیات علمی گروه پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی اراک و شهید صدوقی یزد

 

مرجع کامل داروهای ژنریک ایران

ویرایش و ترجمه: دکتر علی اسداللهی امین

 

مبانی طب کودکان 

ناسون 2019

 

 

 

 

 

منابع کتب انگلیسی

Volpe,s Neurology of the Newborn 2018

JOSEPHJ.Volpe

Sixth Edition

Nelson ESSENTIALS OF PEDIATRICS 2019

KAREN>.MARCDANTE

ROBERTM.KLIGMAN

 

AVERYS DISEASES of the NEWBORN

THE WRITER: GLEASON.CHRISTINE A…EDITOR 2018

 

WAIKERS PEDIATRIC GASTROINTESTINAI DISEASE

 THE WRITER:KLEINMAN.RONALD E…EDITOR 2018

 

TEXYBOOK OF PEDIATRICS

NELSON 2020

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۳۹۸