ساعت کاری کتابخانه

تعداد بازدید:۲۰۵

ساعات کاری کتابخانه:

ساعات کاری کتابخانه بیمارستان از ساعت 7:30 صبح تا 19:30 بعد از ظهر می باشد.

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹