کارکنان کتابخانه

تعداد بازدید:۲۳۷

کارکنان

‌‌‌‌

مسئول کتابخانه

شهناز صالح

رشته تحصیلی:  دیپلم ادبیات

تلفن تماس ۳-۳۳۲۵۲۲۵۲ داخلی ۲۲۸

09147427013

پست الکترونیکی ارتباط با مسئول کتابخانه :

sh.saleh@arums.ac.ir

پست الکترونیکی ارتباط با کتابخانه مرکز:

email: Boualilib@arums.ac.ir

 

کارکنان شیفت عصر:

آقایان: صالح پور – فیروزیان – علاقمند- رنجبر

 

 

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۸