درباره کتابخانه

تعداد بازدید:۱۸۵

کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی بوعلی

 

کتابخانه بیمارستان بوعلی اردبیل در سال ۱۳۷۲ تأسیس گردیده است. که شامل بخش امانت و سالن مطالعه و سایت کامپیوتر می‌باشد. کتابخانه دارای نرم افزار koha می‌باشد، که جهت ذخیره اطلاعات کتابشناختی و جستجوی منابع مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به رشته‌ها و کارآموزان مقاطع تحصیلی مختلف و در خواست مدیر گروه و اساتید رشته‌های مختلف منابع تهیه ودر اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

 

خط مشی ها:

  • تهیه، نگهداری و سازماندهی منابع علمی به منظور حداکثر بهره گیری در امر آموزش و پژوهشی
  • برگزاری  کارگاه های آموزشی  ( آشنایی باپایگاه ای  اطلاعاتی ) در بیمارستان 
  • به روزرسانی کتابخانه  با وجین دوره ای کتابهای موجود

اهداف کتابخانه :

  • شناسایی و تأمین نیازهای علمی و اطلاعاتی اساتید. دانشجویان پزشکی و کادر  درمانی 
  • مجموعه سازی،سازماندهی و روزآمد نگه داشتن منابع کتابخانه  مرکز
  • فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای مراجعین کتابخانه به منظورپشتیبانی ازهدفهای آموزشی وپژوهشی

بخش های کتابخانه:

  • امانت و مرجع
  • سالن مطالعه

جامعه استفاده کننده از کتابخانه دانشکده

  •  اساتید  ، دانشجویان پزشکی ، پیرا پزشکی وکارکنان بیمارستان  می باشد.

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۳۹۸