بخش بستری

تعداد بازدید:۵۴۳

 

۱- بخش جراحی زنان
۲- بخش جراحی مردان
۳- اتاق IUI
۴- اتاق نمونه گیری

آخرین ویرایش۰۵ فروردین ۱۳۹۸