واحدهای کلینیکی

تعداد بازدید:۵۴۷۳

 

  • درمانگاه اورژانس مامایی
  • درمانگاه تخصصی مادران باردار
  • درمانگاه تخصصی زنان
  • درمانگاه تخصصی مغز واعصاب
  • درمانگاه انکولوژی زنان
  • درمانگاه حاملگی پرخطر و آمنیوسنتز
آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸