اخبار دانشگاه

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی دکتر حبیب زاده آخرین وضعیت و آمار روز چهارشنبه مورخ ۸ مرداد ماه ۹۹ بیماری کرونا در استان را تشریح کرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی دکتر حبیب زاده آخرین وضعیت و آمار روز چهارشنبه مورخ ۸ مرداد ماه ۹۹ بیماری کرونا در استان را تشریح کرد. تعداد ۸ فوتی، تعداد بستری ۲۴ گذشته ۶۸ ، بستری کل استان ۴۱۱ ، ترخیصی ۵۰ و بستری آی‌سی‌یو ۶۷ نفر می باشد. هم استانی های عزیز با عدم استفاده از ماسک جان خود و دیگران را به خطر نیاندازید. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی

ادامه مطلب