اخبار دانشگاه

سلسله مباحث کرونا، فاصله گذاری اجتماعی و اقدامات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در خصوص بیماری #کرونا

سلسله مباحث و پرسش و پاسخ #کرونایی گفتگوی آقای جواد ابیش وند کارشناس بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در برنامه زنده رادیو اردبیل

ادامه مطلب